Paywiser.eu ponuja celostne rešitve, namenjene integraciji kartičnega in mobilnega plačevanja v spletne strani, mobilne aplikacije.

Podjetje

Spletno stran PayWiser.eu upravlja
Intech d.o.o.
Slovenska 54
1000 Ljubljana
Slovenija

Spletna stran družbe: http://intech.si

Uporaba materiala in pravno obvestilo

Copyright Intech d.o.o. Vse pravice pridržane.

Vsebine strani (fotografije, slike, blagovne znamke, teksti…) ni dovoljeno uporabljati brez predhodnega pisnega dovoljenja avtorja.

Lastnik in upravljalec strani Paywiser.si je Intech d.o.o., pravni subjekt, ustanovljen na podlagi slovenske zakonodaje s sedežem v Sloveniji. Stran je namenjena seznanjanju s storitvami družbe Intech d.o.o.  in njihovemu nakupu. Vsebina, prikazana na straneh Paywiser.si se lahko prenese s spleta v nekomercialne namene, torej le za domačo rabo. Pri tem je prepovedano spreminjati označbe avtorskih pravic, blagovnih znamk in drugih obvestil o lastništvu.  Prepovedano je kopiranje, posredovanje, razmnoževanje, objavljanje, prenos, razpošiljanje ali drug način širjenja v javne oz. komercialne namene brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnika strani. To velja za besedilo, slike in vse ostale vsebine.

Spletna stran Paywiser.si je namenjena prodaji in trženju izdelkov in storitev ter posledično privablja uporabnike spleta. Otroci, mlajši od 18 let naj pred sporočanjem naslova za elektronsko pošto ali drugih osebnih podatkov vprašajo za dovoljenje svoje starše ali skrbnike.


Pogoji uporabe

Splošni pogoji o dostopu in uporabi spletnega portala PayWiser

Zadnja sprememba: 16. september 2016

Uvod

Nahajate se na spletnem portalu sistema PayWiser (v nadaljevanju: spletni portal), ki jo upravlja podjetje Intech d.o.o., Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija. Vaš dostop do tega spletnega portala in njegovo uporabo urejajo ta splošna pravila kot tudi nekateri zakoni. Z vstopom na spletni portal potrjujete, da ste s temi splošnimi pogoji seznanjeni, da z njimi soglašate ter da vas določbe teh splošnih pogojev zavezujejo.

Prosimo, pazljivo preberite te splošne pogoje. Če se s temi splošnimi pogoji ne strinjate, vas prosimo, da spletni portal zapustite. Z vstopom na spletni portal PayWiser potrjujete, da ste s temi splošnimi pogoji seznanjeni, da z njimi soglašate ter da vas določbe teh splošnih pogojev zavezujejo.

Pridržujemo si pravico, da brez obvestila spremenimo ali dopolnimo te splošne pogoje. Zato vam priporočamo, da se redno seznanjate z morebitnimi spremembami in dopolnitvami teh splošnih pogojev, ki bodo objavljene na tem spletnem portalu.

Za vse osebe, ki vstopijo na spletni portal, se uporablja izraz uporabnik.

Pogoji uporabe in izključitev odgovornosti

Prosimo, pazljivo preberite te splošne pogoje. Če se s temi splošnimi pogoji ne strinjate, vas prosimo, da spletni portal zapustite. Z vstopom na spletni portal sistema PayWiser potrjujete, da ste s temi splošnimi pogoji seznanjeni, da z njimi soglašate ter da vas določbe teh splošnih pogojev zavezujejo.

 1. Izjava o sprejemljivosti

Sistem PayWiser kljub svojemu prizadevanju za korekten odnos do strank ne prevzema odgovornosti za morebitne napake (do katerih lahko pride zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali iz drugih razlogov) v vsebini, pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov. Ti so zgolj informativne narave, zato jih pred uporabo obvezno preverite v svoji banki.

Kazniv je vsak poskus nepooblaščenega spreminjanja, izbrisa, poškodovanja ali povzročitve neuporabnosti (trajne ali začasne) podatkov na spletnem portalu, prav tako tudi vsak poskus, da bi mimo spletnega portala nepooblaščeno dostopali do kakršnih koli drugih vsebin v okviru informacijskega sistema PayWiser.

 1. Avtorske pravice/blagovne znamke

Ta spletni portal je intelektualna lastnina tako podjetja Intech d.o.o., kot lastnice blagovne znamke PayWiser. Vse informacije, podatki, produkti in opisi storitev ter druga vsebina, vključno z vsemi računalniškimi programi, ki so na voljo na spletnem portalu (v nadaljevanju: vsebina), so zaščiteni z avtorskimi pravicami. Uporabniki ne smejo spreminjati, kopirati, distribuirati, prenašati, prikazovati, objavljati, prodajati, licencirati, preoblikovati v izvedene produkte ali uporabljati katere koli vsebine, ki je dostopna na spletnem portalu ali prek njega, za komercialne ali javne namene.

Slike oseb, predmetov, krajev in druge slike, prikazane na spletnem portalu, so ali last podjetja Intech d.o.o. ali objavljene z dovoljenjem lastnika. Kakršna koli uporaba teh slik, brez pisnega dovoljenja lastnika, je prepovedana. Vsaka nepooblaščena uporaba teh slik predstavlja kršitev avtorskih pravic ali drugih pravic intelektualne lastnine ali predpisov o varstvu osebnih podatkov.

Blagovne znamke, logotipi in storitvene znamke (v nadaljevanju: zaščitni znaki), ki so prikazani na spletnem portalu, so last podjetja Intech d.o.o. ali tretjih oseb. Uporabniki ne smejo uporabljati nobenega od teh zaščitnih znakov za kateri koli namen brez pisnega dovoljenja podjetja Intech d.o.o. ali tiste tretje osebe, ki je lastnik zaščitnih znakov.

Registrirane storitvene znamke podjetja Intech d.o.o: PayWiser in wiwaPay.

 1. Hipertekstovne povezave

Ta spletni portal lahko omogoča povezavo z drugimi spletnimi stranmi, tako da uporabniku omogoči, da zapusti ta spletni portal in si ogleda material v lasti tretje osebe ali da material v lasti tretje osebe prenese na ta spletni portal s pomočjo »obratnih« hipertekstovnih povezav (v nadaljevanju: povezane spletne strani). Podjetje Intech d.o.o. ni upravičeno spreminjati, posodabljati ali preverjati vsebine na povezanih spletnih straneh. Dejstvo, da nudimo povezavo z določeno spletno stranjo, ne vključuje nujno odobritve, pooblastitve, pokroviteljstva ali povezave v zvezi s to stranjo, njenimi lastniki ali ponudniki. Uporaba informacij s spleta in zanašanje na te informacije prinaša določena tveganja, zato vas pozivamo, da se s temi tveganji dobro seznanite, preden se zanesete na tovrstne informacije s povezanih strani, jih uporabite ali pridobivate.

 1. Brez jamstev

Vsebina na tem spletnem portalu je zgolj informativne narave. Ne prevzemamo nobene odgovornosti za morebitne napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih vzrokov.

Vsebine, ki so objavljene na tem spletnem portalu ali povezanih spletnih straneh, lahko vsebujejo netočnosti ali tipografske napake. Pri tem izrecno izključujemo lastno odgovornost za tovrstne netočnosti ali napake.

Vse vsebine na tem spletnem portalu so podvržene spremembam in lahko kadar koli postanejo netočne ali napačne. Ne nudimo jamstva in ne zagotavljamo, da je vsebina spletnega portala popolna ali posodobljena.

Nismo zavezani posodabljati katere koli vsebine spletnega portala. Vsebino spletnega portala lahko spremenimo kadar koli brez predhodnega obvestila.

Prav tako ne prevzemamo odgovornosti za točnost ali zanesljivost katerega koli mnenja, nasveta ali izjave, ki jo na spletnem portalu objavi tretja oseba, katero koli vsebino, objavljeno na povezanih spletnih straneh in lastnosti ali zanesljivost katerega koli izdelka ali storitve, ki je pridobljena na povezanih spletnih straneh.

Ne odgovarjamo za obliko in vsebino podatkov, ki so posredovani s pomočjo hipertekstovnih povezav na druge informacijske strežnike.

 1. Omejitev odgovornosti za uporabo spletnega portala in povezanih spletnih strani

Podjetje Intech d.o.o., Cebasek Denmark IVS in PayWiser, z njim povezane družbe, kateri koli njihov uslužbenec, direktor, zaposleni ali zastopnik ni odgovoren za katero koli sedanjo ali prihodnjo, neposredno ali posredno škodo, (ki vključuje tudi izgubljeni dobiček, stroške za izvedbo nadomestne storitve ali izgubljene priložnosti), ki izhaja iz ali je povezana z uporabo spletnega portala ali povezanih spletnih strani ali nezmožnostjo uporabe spletnega portala oziroma povezanih spletnih strani. Navedena omejitev odgovornosti velja tudi v primeru, če smo bili seznanjeni z možnostjo nastanka tovrstne škode. Ta omejitev odgovornosti vključuje, vendar ni omejena le na prenos katerih koli virusov, ki lahko okužijo uporabnikovo opremo, okvaro na mehanski ali elektronski opremi, komunikacijskih linijah, telefonu, ali druge težave z vzpostavljanjem komunikacije (na primer: ne morete se povezati s svojim ponudnikom spletnih storitev), nepooblaščen dostop, krajo, napake operaterja, stavke ali druge probleme v zvezi z delom ali katero koli višjo silo. Prav tako ne jamči za stalen, neprekinjen ali varen dostop do spletnega portala.

V nobenem primeru nismo odgovorni za kakršno koli izgubo ali škodo, ki nastane zaradi tega, ker se je uporabnik zanesel bodisi na informacije (ne glede na to ali pravilne ali napačne), objavljene na spletnem portalu ali povezanih spletnih straneh, bodisi na kateri koli produkt ali storitev, ki jih je pridobil na povezanih spletnih straneh. Uporabnik je odgovoren za preverjanje točnosti, popolnosti ali uporabnosti vsakršnega mnenja, nasveta ali druge vsebine, ki je na voljo na spletnem portalu ali dostopno na povezanih spletnih straneh. Prosimo, da se glede ocene katerega koli mnenja, nasveta, produkta, proizvoda, storitve ali druge vsebine posvetujete z ustreznimi strokovnjaki ter da vse podatke in informacije, objavljene na tem spletnem portalu ali na povezanih spletnih straneh, pred uporabo nujno preverite pri uslužbencih PayWiser-ja ali pri drugih ustreznih strokovnjakih.

 1. Omejitev odgovornosti za informacije o storitvah drugih oseb, objavljenih na spletnem portalu

V primerih paketnih storitev, pri katerih so storitve sistema PayWiser dopolnjenje s storitvami drugih gospodarskih družb oziroma drugih oseb (v nadaljevanju: drugih oseb), ne omogočamo na spletnem portalu drugim osebam objavo podatkov (in dostop do povezanih spletnih strani drugih oseb), namenjenih zgolj informiranju uporabnikov in v nobenem primeru ne predstavlja nasveta ali ponudbe. Ker so vsi tako objavljeni podatki zgolj informativne narave, jih pred uporabo obvezno preverite pri delavcih sistema PayWiser (dosegljiv na info@paywiser.eu) oziroma pri delavcih drugih oseb, če se informacije nanašajo na njihovo storitev.

Vsi zahtevki glede kakršne koli napake ali kršitve, ki nastanejo v zvezi s storitvami drugih oseb, glede katerih so bile objavljene informacije na spletnem portalu, se uveljavljajo izključno proti tej drugi osebi. Izključujemo kakršno koli lastno odgovornost ki vključuje, vendar ni omejena le na odgovornost za kakršno koli neposredno, dodatno, posebno, posledično, naključno ali posredno škodo v zvezi z blagom ali storitvami, glede katerih so bile informacije objavljene na spletnem portalu, ki vključuje, vendar ni omejena le na odgovornost za kakršno koli dejanje, napako, opustitev, poškodbo, izgubo, nezgodo, zamudo ali nepravilnost, ki je posledica napake, malomarnosti ali drugega ravnanja druge osebe, in se s tem razbremenjujemo kakršne koli odgovornosti glede navedenega. Vendar pa določilo tega odstavka v ničemer ne omejuje pravic oziroma zahtevkov uporabnikov po predpisih o varstvu potrošnikov.

 1. Zaupnost uporabniških komunikacij

Zavezujemo se varovanju osebnih podatkov (prijavljenih) uporabnikov, posredovanih neposredno preko spleta, razen če je v zakonu določeno drugače.

Za povezane spletne strani lahko veljajo določila o zaupnosti, ki se razlikujejo od določil v teh splošnih pogojih. Omejujemo se od odgovornosti za tovrstna določila in izrecno izključujemo kakršno koli lastno odgovornost zaradi tovrstnih določil.

 1. Povezana spletna mesta

Prepovedujemo predpomnjenje, nepooblaščene hipertekstovne povezave na spletni portal in “framing” katere koli vsebine, dosegljive preko spletnega portala. Pridržujemo si pravico onemogočanja kakršnih koli nepooblaščenih povezav ali okvirjev in izrecno izključujemo lastno odgovornost za vsebino, objavljeno na katerih koli drugih povezanih spletnih straneh. Uporabnik dostopa do povezanih spletnih strani na lastno odgovornost.

Za povezane spletne strani lahko veljajo splošni pogoji, določbe o zasebnosti in zaupnosti podatkov, določbe o prenosu osebnih podatkov in druge določbe, ki se razlikujejo od določb, navedenih na tem spletnem portalu. Ne sprejemamo odgovornosti za takšne določbe in izrecno izključujemo vsakršno lastno odgovornost glede teh določb.

 1. Brez nasvetov ali ponudb

Vsebina tega spletnega portala je namenjena zgolj informiranju uporabnikov in v nobenem primeru ne predstavlja nasveta ali ponudbe, ne glede na to, v kakšnem besedilu ali obliki je predstavljena. Nič na spletnem portalu ni mišljeno kot nasvet.

Vsi objavljeni podatki na tem spletnem portalu so zgolj informativne narave, zato jih pred uporabo obvezno preverite pri delavcih PayWiserja.

 1. Informativni izračuni na spletnem portalu

Morebitni izračuni na spletnem portalu so informativni in upoštevajo pogoje in predpostavke, veljavne na dan izračuna. Informativni izračun ni zavezujoč, natančen izračun lahko pridobite na kontaktu info@paywiser.eu.

 1. Informacije, ki zadevajo prihodnost

Nekatere informacije na tem spletnem portalu vsebujejo izjave, ki zadevajo prihodnost in vključujejo določeno mero tveganja in negotovosti, zato so veljavne samo na dan nastanka. Ne prevzemamo nobene odgovornosti za posodabljanje ali revidiranje kakršnih koli izjav ali informacij, objavljenih na spletnem portalu.

 1. Sporočila za javnost

Vsa sporočila za javnost in druga gradiva, ki so na spletnem portalu predstavljena, so bila, kolikor nam je znano, aktualna in točna ob njihovi objavi. Vendar pa lahko takšna informacija sčasoma zastari, zato se ne smete zanašati na dolgoročno točnost katerega koli gradiva po datumu objave. Ne prevzemamo odgovornosti za posodabljanje informacij, ki jih vsebuje katero koli tovrstno gradivo. Vsi uporabniki morajo pozorno preveriti datum objave gradiva na spletnem portalu.

 1. Spremembe pogojev uporabe

Pridržujemo si pravico, da kadar koli spremenimo ali dopolnimo te splošne pogoje. Z vstopom na spletni portal potrjujete, da se z morebitnimi spremembami in dopolnitvami strinjate.

 1. Kršenje pogojev uporabe

Pridržujemo si pravico, da se v primeru kršenja teh splošnih pogojev poslužimo vseh pravnih sredstev in pravic, vključno s pravico do blokiranja dostopa do spletnega portala z določenega spletnega naslova.

 1. Dostop do (z geslom) zaščitenih področij

Dostop do (z geslom) zaščitenih področij na spletnem portalu in njihova uporaba je dovoljena samo pooblaščenim uporabnikom. Proti nepooblaščenim uporabnikom, ki poskušajo dostopati do teh področij spletnega portala, se lahko sproži sodni pregon.

 1. Značilnosti piškotov

Pridržujemo si pravico do shranjevanja informacij na uporabnikovem računalniku v obliki piškotka ali podobne datoteke, katere namen je prilagoditi spletni portal željam uporabnikov.

 1. Naslovi

Naslovi v teh splošnih pogojih so vstavljeni izključno zaradi preglednosti teh splošnih pogojev ter na vsebino in tolmačenje posameznih določil ali splošnih pogojev kot celote nimajo vpliva.

 1. Pristojnosti/veljavno pravo

Uporabniki soglašajo, da za uporabo tega spletnega portala in za tolmačenje teh splošnih pogojev velja pravo Republike Slovenije.

Za vse morebitne spore, nastale z uporabo tega spletnega portala, ali ki bi bili z uporabo tega spletnega portala kakor koli povezani, je pristojno sodišče v Ljubljani ob uporabi slovenskega prava.

Podpora in pomoč

Kontakt

E: info@paywiser.eu
T: +386 30 70 4444
Kontaktirali vas bomo v roku pet delovnih dni.

Uporabniški servis

Zasebnost in varnost 

Zelo smo zavezani k varovanju vaše zasebnosti. Paywiser.eu izvaja vse razumne ukrepe za varovanje vseh podatkov in informacij. Informacije so varovane na različne načine, sprejete v panogi, vključno z uporabo varnostnih ukrepov za zaščito pred izgubo, zlorabo in spreminjanja podatkov, ki jih uporablja naš sistem.

Politika zasebnosti je oblikovana tako, da zagotavlja varnost in točnost osebnih podatkov, zbranih na tej spletni strani. Osebni podatki se ne delijo s tretjimi strankami.

PayWiser.eu zbira podatke od uporabnikov interneta: identifikacijske podatke iz svoje spletne strani obiskovalcev, IP naslov in katere strani ste obiskali (ti podatki so običajni za zapise prometa na strežniku). Spletna stran ne beleži piškotkov, v dnevniške datoteke se beleži le obisk brez identifikacije.

Varovanje zasebnosti osebnih podatkov je ena od najpomembnejših prednostnih nalog za nas. Paywiser.eu potrebuje te informacije le za opravljanje storitev za svoje stranke in za prejemanje plačil. Uporabljamo piškotke za namene analize prometa, kot so čas / datum dostopa, čas / datum zadnjega obiska, strani, ogledov, referenc, informacije o transakcijah in drugih podatkov. PayWiser.eu nikoli ne pristane v izmenjavo kakršnihkoli osebnih informacij, prejetih od svojih strank. Če ste prejeli neželeno e-pošto iz PayWiser.si, vas prosimo, da nam pošljete kopijo na naslov info@PayWiser.eu z opombo: Odjava e-novic!

Pridržujemo si pravico do spremembe tega pravilnika ob vsakem času.

SPLOŠNI POGOJI:

Splošni pogoji za uporabo storitev CEBASEK za izvajanje in prejemanje plačil za trgovce 1.3.1.